Het 'sociaal domein': Wmo, jeugdhulp en participatiewet

De bekende Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. Het kan gaan om ouderen, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Vanaf 2015 hebben we te maken met het 'sociaal domein'. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor:

  • de Wmo
  • AWBZ: de lichtere vormen van zorg en ondersteuning die voorheen onder de AWBZ vielen
  • Jeugdzorg: alle vormen van jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering
  • de participatiewet: mensen die ondersteuning nodig hebben bij (het zoeken naar) werk.

Al deze gebieden samen worden het Sociaal Domein genoemd.

Onder het kopje ‘Meer over de Wmo’ vind u websites met meer informatie over de Wmo en het Sociaal Domein.

Woordenlijst:

In het Wmo-beleid worden veel woorden en begrippen gebruikt die niet voor iedereen even duidelijk zijn. Onder deze link vind u een woordenlijst die uitlegt wat er precies wordt bedoeld (met dank aan de gemeente Hilversum).

Als u informatie wilt over de Wmo of het sociaal domein, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Elkaar van de gemeente Bunnik: centrumvoorelkaar@bunnik.nl of 030 659 59 59.