Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein op de Uitgangspuntennotitie Strategische Kaders Participatiewet 2019-2022

14-05-2019

 

 

Reactie ASD  op de Uitgangspuntennotitie Strategische Kaders Participatiewet 2019-2022

 

De Adviesraad Sociaal Domein Bunnik heeft met genoegen kennis genomen van de Uitgangspunten notitie. Deze notitie is opgesteld door de verschillende gemeenten met als doel regionaal uitgangspunten af te spreken waardoor inwoners zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en waarbij zo nodig mensen financieel ondersteund moeten worden waarbij  armoede/schulden voorkomen kunnen worden. Deze uitgangspunten ondersteunen wij natuurlijk van harte.

Deze notitie roept vooral vragen op hoe dit te realiseren. Ook wij zijn voorstander van een punt waar de inwoner hulp kan vinden. Een gezin- een plan- 1 regisseur is een goed uitgangspunt, vergroot de samenhang in de hulp en ondersteuning. In de praktijk blijkt dit vaak moeilijk te realiseren. Het is vaak al moeilijk als er in koppels gewerkt wordt (wij gaan er van uit dat met 1 regisseur niet een instelling bedoeld wordt, maar 1 persoon) In deze notitie lijkt het erop dat de regie bij de RSD komt te liggen. Terwijl  problemen vaak op meerdere gebieden dan werk en inkomen spelen,  en dat juist dan de samenhang belangrijk is. De vraag is of de regie niet bij het CvE zou moeten liggen. En wat belangrijk is hoeveel mandaat een regievoerder krijgt. Wij denken hierbij aan het treffen van regelingen en het bemiddelen met schuldeisers.

Voor de inwoners van Bunnik blijft het van belang dat er een brug geslagen wordt tussen de dingen die in de regio (bv de RSD) geregeld worden en wat lokaal. Er wordt bv gesproken over een Taalhuis; in Bunnik lijkt alleen een taalpunt in de bibliotheek. Hoe wordt samengewerkt met de formulierenbrigade in de Huiskamer van Odijk?

Samenvattend:

1)     Bepaal wat lokaal en wat regionaal gerealiseerd moet worden. Waar ligt de regie en waar ligt het aanspreekpunt. Is het hebben van een dagbesteding/werk leidend of de regie op welzijn/ krijgen van integrale hulp wat we bij de gemeente belegd is

2)     Eén gezin, , één plan, één regisseur: Een prima principe, maar moeilijk te realiseren. Overweeg om hierbij in koppels te werken met een eerste en tweede contactpersoon. Dit vergemakkelijkt het vervangen aanzienlijk en is duidelijk voor diegene die ondersteuning krijgt

De piket paaltjes staan. Wij zijn benieuwd naar de uitwerking en tijdspad. Wie wordt waarvoor verantwoordelijk en hoeveel doorzettingsmacht is er om problemen in samenhang op te lossen.

 

p.s. 1 Het versterken van preventieve instrumenten zou met relatief eenvoudige instrumenten kunnen gebeuren; informatie beter ontsluiten, communicatie verbeteren en mensen met geldproblemen proactief benaderen…..  Dit lijkt ons een uitdaging die niet heel eenvoudig is, maar dit we van harte ondersteunen.

p.s. 2  Het taalgebruik in deze uitgangspuntennotitie staat ook zelf vol begrippen en jargon waar iedereen weet waar het voor staat, maar waar ook iedereen zijn eigen betekenis aan geeft. Het zou een uitdaging moeten zijn om een beleidsnotitie te schrijven zonder termen als :” inclusieve samenleving, innovatieve werkgeversbenadering, proactieve aanpak” etc .

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein

 

Ann Meijer