Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. het bericht van het bestuur van
Krachtig Kromme Rijn om de stichting op te heffen

Bunnik, 7 januari 2019

Geacht college,

Ons bereikte het verontrustende bericht dat het bestuur van Krachtig Kromme Rijn heeft besloten de stichting op te heffen, omdat zij geen toegevoegde waarde zien van hun werk. Met name de doelstellingen van een ontmoetingsruimte en structurele verbindingen tussen de variëteit aan vrijwilligersclubs in Bunnik kunnen zij niet behalen.

Dit levert ons enkele prangende vragen op.
Het college draagt burgerparticipatie hoog in het vaandel. U vindt ons daarbij aan uw zijde. In het jaarplan dat wij onlangs met wethouders Spil en Eijberse hebben besproken, hebben wij concrete ideeën opgenomen over de wijze waarop een gemeente de dialoog met haar inwoners op een serieuze en constructieve manier kan aanpakken. Wij voegen het jaarplan nogmaals ter informatie bij.

De vragen die ons bezighouden zijn:

  •  Hoe vertaalt het college zijn goede voornemens in concreet beleid en
  • Hoe verklaart u dat het beleid niet voldoende stimulerend en ondersteunend heeft uitgepakt naar Krachtig Kromme Rijn?
  • Hoe denkt het college de burgerparticipatie dan wel tot zichtbare resultaten te laten leiden?

Daarnaast maken wij ons grote zorgen over het wegvallen van een waardevolle organisatie als Krachtig Kromme Rijn. Naar onze mening heeft een gemeente belang bij een sterke countervailing power in het sociaal domein. Vanzelfsprekend is het aan de gemeente(politiek) om in het sociaal domein zijn visie en doelen te formuleren. Voor de uitvoering is het echter belangrijk een kracht te organiseren die vanuit een positief kritische houding aandacht vraagt voor wat in de praktijk nodig is. Wij denken dat Krachtig Kromme Rijn die rol de afgelopen jaren heeft vervuld en met kennis en kunde vorm heeft gegeven aan een activiteitenaanbod op Bunnikse schaal. Daarmee draagt Krachtig Kromme Rijn bij om het gevoerde beleid in de praktijk van Bunnik tot het gewenste effect voor inwoners te vertalen.

Wij maken ons zorgen hoe het nu verder moet met de uitvoering van mooie initiatieven zoals de Zomerschool en ook het onlangs gepresenteerde Vitaal en Gelukkig, waarover wij u separaat hebben geadviseerd.

  • Hoe gaat de gemeente borgen dat deze initiatieven kunnen groeien en bloeien?

Tot slot is het zeer betreurenswaardig dat het niet gelukt is invulling te geven aan een
ontmoetingscentrum in Bunnik, zoals Odijk dat heeft in het Dorpshuis. Nu Krachtig Kromme Rijn het niet voor elkaar heeft gekregen, vragen wij het college:

  • hoe gaat de gemeente de al lang gekoesterde wens van een alternatief ontmoetingscentrum voor de Churchillhal in vervulling brengen? Een ambitie die vooral belangrijk is voor het verbinden van mensen, meer betrokkenheid op elkaar, zodat eenzaamheid minder kans krijgt. Ook een topprioriteit voor uw college.


Wij horen graag uw reactie op bovenstaande vragen.

Hartelijke groet,
A.C.M. Meijer,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein