Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert eens per maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt daarbij aanwezig zijn. Wel graag van te voren even aanmelden. De verslagen op deze site zijn verkorte verslagen waarin de belangrijkste onderwerpen van een vergadering zijn beschreven. Voor de volledige notulen kunt u contact opnemen met de ASD.

De ASD vergadert in 2019 iedere derde woensdag van de maand 's avonds om 20.00 in het gemeentehuis.

De volgende vergaderdata voor 2019 zijn: 13 maart (verzet in verband met de verkiezingen op 20 maart), 17 april, 15 mei, 19 juni, 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.


Korte inhoud van de vergadering van 20 februari

In deze vergadering kwam onder andere het volgende aan de orde:

De website asdbunnik.nl is bekeken door Zorgbelang Inclusief. De website is goed toegankelijk voor alle gebruikers, er zijn nog een paar verbeterpunten. De ASD vraagt de gemeente om hetzelfde te doen met hun website. Het lijkt de ASD een goed idee om ook de fysieke toegankelijkheid van de gemeente (gemeentehuis, dorpshuizen) te laten testen op toegankelijkheid.

In Bunnik zelf zijn geen sportmogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn, maar wel in de buurt (Driebergen, Zeist). De ASD vindt dat sportkantines in Bunnik wel voor iedereen toegankelijk moeten zijn, en gaat bekijken of dat ook zo is.

Dementie: De gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zijn actief op het gebied van dementie. De ASD heeft gemerkt dat de gemeente Bunnik achterloopt, op de website van het Centrum voor Elkaar is het bijvoorbeeld niet eenvoudig om iets over dementie te vinden. De gemeente heeft aangeven dat er gewerkt wordt aan een betere website. In april geeft oud-wethouder Schermers een informatieavond over dementie voor winkeliers.