Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert eens per maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt daarbij aanwezig zijn. Wel graag van te voren even aanmelden. De verslagen op deze site zijn verkorte verslagen waarin de belangrijkste onderwerpen van een vergadering zijn beschreven. Voor de volledige notulen kunt u contact opnemen met de ASD.

De ASD vergadert in 2019 iedere derde woensdag van de maand 's avonds om 20.00 in het gemeentehuis.

De volgende vergaderdata voor 2019 zijn: 19 juni, 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.


Korte inhoud van de vergadering van 13 maart

In deze vergadering kwam onder andere het volgende aan de orde:

Na de oproep van het Innovatiefonds bunnik hebben zich 10 partijenn bij het fonds gemeld met een project. Na een presentatie werden er 4 geselecteerd om verder te gaan. De ASD-leden hebben een lijst met deze vier projecten en bekijken vanuit hun standpunt  hoe deze projecten binnen de gemeente kunnen bijdragen aan innovatie in de zorg. De ASD merkt ook op dat alle initiatieven digitale projecten zijn.

 

Enkele leden hebben en trainingsdag van de Koepel bijgewoond. Zij stellen vast dat de ASD vanuit het inwonersperspectief input levert aan de gemeente, in gewone taal. De gemeente doet de beleidsmatige vertaling. De trainster van De Koepel wordt uitgenodigd om een dagdeel met de ASD alle punten door te nemen. Ook de relatie van de ASD met de ambtenaren kan dan worden meegenomen. Dan zijn meteen ook de  nieuwe leden bijgepraat.

 

Voor de Europese verkiezingen op 23 mei zijn niet alle stemlokalen toegankelijk voor mindervaliden, maar er zijn voldoende alternatieven die voor iedereen toegankelijk zijn.