Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert eens per maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt daarbij aanwezig zijn. Wel graag van te voren even aanmelden. De verslagen op deze site zijn verkorte verslagen waarin de belangrijkste onderwerpen van een vergadering zijn beschreven. Voor de volledige notulen kunt u contact opnemen met de ASD.

De ASD vergadert in 2019 iedere derde woensdag van de maand 's avonds om 20.00 in het gemeentehuis.

De volgende vergaderdata voor 2019 zijn: 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.