Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein, afgekort ASD (voorheen Wmo-raad) geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering van het Sociaal Domein. De ASD is een onafhankelijk orgaan en is bedoeld als een vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente Bunnik. De raad is dus geen onderdeel van de gemeente en/of belangenorganisaties.

De ASD signaleert en adviseert. Als u vindt dat bepaalde zaken betreffende de algemene maatschappelijke ondersteuning niet of onvoldoende in de gemeente Bunnik zijn geregeld, dan kunt u dat doorgeven aan de raad. Als meer signalen dezelfde kant uitwijzen, zal de raad hiermee rekening houden in de adviezen aan de gemeente. Overigens is de raad niet bedoeld voor behartiging van individuele belangen.

Thema's waar de raad in de 'oude' Wmo mee bezig was, zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen, vervoer en mantelzorg. Met de verandering van het Social Domein in 2015 is het werkgebied van de ASD groter geworden. Wij zoeken als leden van de ASD continu contact met inwoners die te maken hebben met d gemeente op het gebied van het Sociaal Domein, zodat wij op basis van die ervaringen goede adviezen kunnen geven aan de gemeente.

 

Meedenken met de Adviesraad?

De leden van de ASD hebben samen heel wat deskundigheid op het gebied van sociaal domein. Maar wij weten ook niet alles. Wij laten ons daarom graag bijstaan door inwoners van de gemeente Bunnik die onze kennis kunnen aanvullen of ons kunnen helpen om een mening te vormen over het beleid of de uitvoering van de Wmo.

Wilt u uw kennis of ervaring delen met de ASD? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.