maart 23


Advies van de Adviesraad Sociaal Domein over het Dorpshuis Odijk

Geacht college

Het dorpshuis in Odijk wordt bedreigd in het voortbestaan als gevolg van de corona pandemie en dat baart de adviesraad sociaal domein (asd) grote zorgen.

Het dorpshuis in Odijk is een belangrijk sociaal domein van en voor de inwoners van Odijk. Het is een plek waar het hele jaar door veel inwoners uit Odijk, van jong tot oud,  samenkomen om elkaar te ontmoeten en allerlei activiteiten te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan muziek- en danslessen, Pilates- en Yogalessen, bridgen, zangkoor en carnavalsactiviteiten. Maar je kunt er ook terecht voor bloedprikken (Saltro) of vergaderen.

In het dorpshuis zetelt onder andere de op “Austerlitz zorgt” geïnspireerde Huiskamer van Odijk.  De Huiskamer is een burgerinitiatief waarbij Odijkers elkaar helpen met raad en daad. De Huiskamer van Odijk is gebaseerd op de grote betrokkenheid van en met de lokale samenleving.  En biedt een plek waar initiatieven meehelpen om met name het vereenzamen van ouderen te voorkomen. Bijvoorbeeld met koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden.
Elke twee weken (door de pandemie helaas al een jaar niet meer) komt Sociëteit De Schans een dag bijeen om mantelzorgers te ontlasten en haar leden een fijne ongedwongen dag te bezorgen.  Tevens biedt het dorpshuis onderdak aan de stichting Welzijn Ouderen Bunnik.
In de bijlage een overzicht van de vaste activiteiten, zie verder ook de websites van het dorpshuis (www.dorpshuisodijk.nl) en de Huiskamer van Odijk (www.huiskamervanodijk.nl) 

Het dorpshuis is tot stand gekomen vanuit een burgerinitiatief en functioneert zonder subsidie maar is volledig gestoeld op eigen kracht en samenhorigheid van de inwoners van Odijk.  Hetzelfde geldt voor de Huiskamer van Odijk, al krijgt die wel een beperkte subsidie.
Daarmee is het een duidelijke en krachtige exponent van de ook door u zo gewenste participatiemaatschappij. 

Waar overal de transitie van de dure verzorgingsstaat naar een zorgzame samenleving moeizaam tot stand komt, wordt u die hier als op een presenteerblaadje aangereikt.  Een duidelijk contrast met de kern Bunnik waar het beduidend ingewikkelder lijkt te zijn om een dergelijke  voorziening van de grond te tillen.
Tot slot kan er nog op gewezen worden dat de exploitant van het Dorpshuis, de stichting Sporthuis Bunnik,  het – nu al weer 12 jaar – mogelijk maakt dat het Sportcafé De Linde, beschikbaar is voor alle sporters en gebruikers van sporthal De Lindenhof.
Daarmee heeft de stichting de zorg voor deze faciliteit over genomen van de gemeente die de jaren daarvoor er verantwoordelijk en risicodragend voor was.

Door de Corona crisis kwamen de meeste activiteiten nagenoeg tot stilstand.  Daardoor  verkeert het dorpshuis nu in zwaar weer en heeft de stichting de hulp van de gemeente nodig.
Pas als de pandemie bedwongen is door een geslaagde vaccinatiecampagne kan het dorpshuis weer geheel verder op eigen kracht. 

En kan vanaf dat moment ook een belangrijke rol vervullen bij een goede terugkeer naar- en herstel van het zo gewenste oude normaal voor alle inwoners van Odijk.
Het zou een eeuwige en kostbare zonde zijn als het dorpshuis voortijdig zou verdwijnen.

Wij dringen er daarom bij uw college op aan om al het mogelijke in het werk te stellen om het dorpshuis te ondersteunen bij het “overleven” van deze moeilijke maar tijdelijke periode.   

Vriendelijke groet
Erik IJpema
Voorzitter ASD

BIJLAGE

Vaste activiteiten in het Dorpshuis:
Bridge
Stichting Welzijn Ouderen, dinsdag van 09.00 – 12.00 uur.
Bridgeclub Quatre Mains, donderdag 19.00 – 23.00 uur.
Bridgeclub Bunnik, maandag 19.00 – 23.00 uur.

Danzation
Dinsdag 16.00 – 20.00 uur, woensdag 15.30 – 20.00 uur.

Koersballen
Stichting Welzijn Ouderen, vrijdag 13.00 – 15.30 uur.

Pilates en yoga
Well Fitt, maandag 19.00 – 21.00 uur, vrijdag 09.15 – 10.15 uur en van 10.30 – 11.30.
Cursusproject, dinsdag 9.00 – 11.00 uur.

Reanimatie
Maandag 18.30 – 22.00 uur.

Saltro
Medisch lab voor prikken, iedere werkdag van 08.00 – 09.30 uur.

Sport BSO
maandag 14.30 – 18.30 uur, dinsdag 14.30 – 18.30 uur, donderdag 14.30 – 18.00 uur, vrijdag 11.30 -18.30 uur. Vakantieopvang 08.15-18.30 uur.

Stijldansen
Stichting Welzijn Ouderen, woensdag 13.30 – 15.30 uur,

Zang
Parels van de Krommerijn, woensdag 20.00 – 22.00 uur.

Rechtswinkel
Advies van een advocaat, woensdag 16.00 -17.00 uur.

Carnaval
Drie weekenden per jaar maken de Rijnpinters gebruik van het Dorpshuis.

Huiskamer van Odijk
Inloopochtend met activiteiten, woensdag 10.00 - 12.00 uur.
Eettafel, vrijdag 17.00 – 20.00 uur.

Ook interessante adviezen zijn: