oktober 1


Advies van de Adviesraad Sociaal Domein over valpreventie

Bunnik, 1 oktober 2020

Geacht college,

Deze week is de week van de valpreventie. Dat is geen overbodige luxe want aangezien we steeds langer zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen, vallen we ook meer. Dat heeft veel te maken met het verschil in intrinsieke veiligheid van het gemiddelde inmiddels opgeheven verzorgingshuis en thuissituaties die weinig aangepast zijn aan de verminderde mobiliteit van de inmiddels bejaarde bewoner(s). Vanuit die optiek kan menig gewoon huis gezien worden als onverklaarbaar bewoonde woning. De gemeente Bunnik komt er bij landelijke cijfers nog relatief slechter van af.

En waar het vallen voor jongeren zelden een probleem is, is het voor ouderen vaak het begin van het einde en betekent het meestal veel tijd en kosten voor behandeling en revalidatie.

In de week van de valpreventie wordt door veel organisaties aandacht geschonken aan mogelijkheden om het risico van vallen te verkleinen. Aandacht wordt geschonken aan “ meer bewegen”, aan het verbeteren van de balans of aan voorlichting over bv de effecten van medicatie op evenwicht. Buitengewoon nuttige zaken die ertoe bijdragen dat mensen beter toegerust zijn om een val te voorkomen.

De ASD mist in de opsomming echter zaken die bijdragen aan het veiliger maken van de woning.Want de meeste valpartijen vinden thuis plaats: met name van de trap of in de badkamer. Het loont om daar gericht te investeren.

Uit eerder onderzoek komt naar voren dat de meest effectieve en efficiënte interventie in de thuissituatie het plaatsen van adequate antislip voorzieningen is. Zo kunnen een eenvoudige antislip mat in de doucheruimte en antislip stroken op de traptreden veel serieuze ongelukken voorkomen.

Het zou een goede zaak zijn als de gemeente daar een bijdrage aan zou kunnen leveren door te investeren in anti slipmateriaal.

Het Centrum voor Elkaar zou een rol kunnen vervullen in de verdeling van- en eventuele advisering over dit materiaal.

De gedachte dat je voor 1 bespaarde traplift een hoop antislipmateriaal kunt kopen is hierbij wellicht stimulerend.

Met vriendelijke groet,

Erik IJpema
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Ook interessante adviezen zijn: