juni 6


advies van de Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. “Dementievriendelijke gemeente”

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein op “Dementievriendelijke gemeente”
Bunnik, 20 juni 2019
Geacht college,
In de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (hierna ASD) van 21 mei jl. is het onderwerp “Dementievriendelijke gemeente” besproken.
De ASD roept U op om zich niet actiever in te zetten om initiatieven van inwoners mbt het onderwerp dementie te stimuleren en te faciliteren. Daarbij willen wij met name de volgende praktische punten aanbevelen:
1. Dementie prominente een plaats geven op de (nieuwe) website van de gemeente, met de informatie die belangrijk is voor de mantelzorgers;
2. Dementie als (groot) thema op de gemeentepagina van 't Groentje op te nemen;
3. Ten behoeve van het Centrum voor Elkaar: Een brochure maken voor mantelzorgers van dementerenden met specifiek alle gegevens van de voorzieningen voor die doelgroep;
4. Promoten van de cursus “GOED”, om het draagvlak voor en acceptatie van mensen met dementie te vergroten in onze gemeente.

Hartelijke groet,
A.C.M. Meijer,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Ook interessante adviezen zijn: