Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van het Sociaal Domein. De ASD is een onafhankelijk orgaan en is bedoeld als een vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente Bunnik. De ASD is dus geen onderdeel van de gemeente en/of belangenorganisaties.De ASD signaleert en adviseert. Als u vindt dat bepaalde zaken rond de algemene maatschappelijke ondersteuning niet of niet goed genoeg geregeld zijn in de gemeente Bunnik, dan kunt u dat doorgeven aan de raad. Als de ASD meer signalen krijgt die op hetzelfde wijzen, zal de raad hiermee rekening houden in de adviezen aan de gemeente. De ASD is niet bedoeld om individuele problemen op te lossen.Thema's waar de ASD zich mee bezighoudt zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen, vervoer, mantelzorg en jeugdhulp. Wij zoeken als leden van de ASD continu contact met inwoners die te maken hebben met de gemeente op het gebied van het Sociaal Domein. Op basis van uw ervaringen kunnen wij de gemeente goed adviseren.

Meedenken met de Adviesraad?

De leden van de ASD hebben samen heel wat deskundigheid op het gebied van het sociale domein. Maar wij weten ook niet alles. Wij laten ons daarom graag bijstaan door inwoners van de gemeente Bunnik. U kunt ook onze kennis aanvullen, of ons helpen om een mening te vormen over het beleid of de uitvoering van de Wmo.

Wilt u uw kennis of ervaring delen met de ASD? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

HIER vindt u de verordeningen 2016, waarin de taken van de ASD staan vermeld.

Wilt u meer weten over onze missie en onze werkwijze zie ons hier werkplan 2022.

Direct Contact met de Adviesraad Sociaal Domein