​Bunnik, 1 oktober 2020 Geacht college, Deze week is de week van de valpreventie. ...

Lees meer

​Heb aandacht voor de problemen maar ook voor het maatschappelijk potentieel van ex mantelzorgers ...

Lees meer

​Bunnik, 20 februari2020Behandeld door: Erik IJpemaGeacht college,Recentelijk (januari 2020) zijn twee belangwekkende rapporten verschenen ...

Lees meer

​Bunnik, 9 oktober 2018Geacht college,In de laatste vergadering van onze Adviesraad Sociaal Domein (hierna: ...

Lees meer