Wmo, jeugdhulp en participatiewet

Misschien leest u af en toe in de krant iets over de gemeente en het sociaal domein. Dan gaat het meestal over onderwerpen waarvoor u bij de gemeente om ondersteuning kunt vragen, als u die tijdelijk of voor langere tijd nodig heeft. Het gaat daarbij om:

  • de Wmo: ondersteuning in huis, hulpmiddelen, vervoer
  • Jeugdzorg: alle vormen van jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering
  • de participatiewet: mensen die ondersteuning nodig hebben bij (het zoeken naar) werk.

Voor informatie of het aanvragen van ondersteuning door de gemeente kunt u bellen met het Centrum voor Elkaar, 030 6594848.

Woordenlijst

In het Wmo-beleid worden veel woorden en begrippen gebruikt die niet voor iedereen even duidelijk zijn. Onder de button vind u een woordenlijst die uitlegt wat er precies wordt bedoeld (met dank aan de gemeente Hilversum).

Als u informatie wilt over de Wmo of het sociaal domein, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Elkaar van de gemeente Bunnik: centrumvoorelkaar@bunnik.nl of 030 659 48 48.

Direct Contact met de Adviesraad Sociaal Domein