De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit ongeveer 10 inwoners van de gemeente Bunnik. Iedereen brengt haar of zijn eigen deskundigheid mee, vanuit eigen ervaringen, of vanuit werk of opleiding.

Waarom zit ik in de Adviesraad Sociaal Domein?

Annie Solf

Ik heb tot 2016 gewerkt als verpleeghuisarts. Nu werk ik als vrijwilliger bij Bunninchem en de Protestantse gemeente in Bunnik, en ik ben coördinator van de taalcoaches bij Vluchtelingenwerk Samenspraak. Met mijn ervaring als verpleeghuisarts en vrijwilliger lever ik een zinvolle bijdrage aan de Adviesraad Sociaal domein. Ik help graag mee om de gemeente Bunnik te informeren over het effect van het beleid op de bewoners van Bunnik, en in mijn geval speciaal ouderen en vluchtelingen.

Els Boom

Zowel in mijn persoonlijk leven als in mijn werk als coach-counseler heb ik soms te maken met misverstanden en obstakels voor mensen die gebruik maken van de WMO.  Als kerngroeplid van het plan Vitaal en gelukkig in Werkhoven, Odijk en Bunnik werd ik me er steeds meer van bewust hoe het belangrijk is dat iedereen die gebruik wil maken  van de voorzieningen van de WMO ook de juiste weg kan vinden en gehoord wordt. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wil ik daaraan mijn steentje bijdragen.

Erik IJpema (voorzitter)

Ik woon sinds1991 met mijn gezin in de gemeente Bunnik, onze kinderen zijn hiergeboren, opgegroeid en naar school gegaan. Wij hebben altijd met veelplezier in deze gemeente gewoond en nu ik daar meer tijd voor heb, wilik graag met mijn kennis en ervaring bijdragen aan het behoud en deversterking van de leefbaarheid in deze gemeente. Een centraal thema is voor mij het bevorderen van “voldoende betekenisvolle ontmoetingen”; misschien wel de belangrijkste maatstaf voor individueel welbevinden en een leefbare gemeenschap.

Irene de Kruijf

Hallo, mijn naam is Irene de Kruijf-Siebrand en ik vind het belangrijk dat gemeente Bunnik een fijne plek is om te wonen. Ik ben lokaal sociaal betrokken en bij de Adviesraad Sociaal Domein zet ik me graag in voor het welzijn van de inwoners.In Odijk ben ik opgegroeid en daarna gesetteld in Bunnik. Daar woon ik met mijn gezin met kinderen in de basisschoolleeftijd. Eén van mijn kinderen maakt gebruik van leerlingenvervoer. Daardoor ben ik ook ervaringsdeskundige als het gaat om ondersteuning vanuit de gemeente.Ik ben werkzaam als vrijwilligers-coördinator bij de Huiskamer van Odijk. Ook coördineer ik het vrijwilligerswerk bij een grote welzijnsorganisatie in Zeist.Doordat ik een groot lokaal netwerk heb hoor ik veel ervaringsverhalen die betrekking hebben op het sociale domein.

Jantien van Berkel

Mijn naam is Jantien van Berkel- Hengeveld. In het dagelijks leven ben ik onderzoeker en docent aan de Wageningen Universiteit. In mijn werk houd ik me bezig met onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein, zoals werk en inkomen, gezondheid, schulden en armoede, mantelzorg, multiproblematiek. In de ASD wil ik me inzetten voor dit soort onderwerpen in de gemeente Bunnik. Daarnaast wil ik me als moeder van drie inzetten voor jeugd en (passend) onderwijs in onze gemeente.

Tineke van Weerdenburg

Ik wil graag ook een inbreng in de ASD leveren vanuit Werkhoven waar ik al bijna 40 jaar woon. Ik heb gewerkt in de financiële sector. Als vrijwilliger ben ik penningmeester bij de RK Kerk in Werkhoven en ik draai mee met het Bunnik aan zet (BAZ) fonds om burgerinitiatieven te beoordelen. Ook ben ik actief als mantelzorger.

Marian van Rijn

Als advocaat en mediator houd ik mij al geruime tijd bezig met het familierecht. Ik heb een praktijk in Utrecht. Regelmatig heb ik te maken met zaken op het gebied van het jeugdrecht en de bijstand. Met die ervaring hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de Adviescommissie Sociaal Domein van de gemeente Bunnik, de gemeente waarin ik sinds 7 jaar met veel plezier woon.

Thea Schipper

Ik vind het fijn en leuk om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het sociaal domein in de gemeente Bunnik. Dat heb ik eerder gedaan als raadslid, en nu meer vanuit het cliëntperspectief in de Adviesraad Sociaal Domein.De gemeente Bunnik wil maatwerk leveren met een lokale aanpak in de dorpen. De Adviesraad Sociaal Domein denkt graag mee om dit in de praktijk nog meer gestalte te geven, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de inwoners. Eigen kracht van inwoners, met een steuntje in de rug: dat spreekt mij aan en daar ga ik voor.

Ad Böing

Als inwoner van Odijk voel ik me betrokken bij het welzijn van de inwoners van de gemeente Bunnik. Ik ben lid van de stuurgroep bij BunnikBeweegt3, en ik heb veel contact met de buurtsportcoaches. Ook ben ik bestuurslid van het Sporthuis Bunnik. Mijn kennis van de sport in Bunnik kan ik inbrengen in de Adviesraad Sociaal Domein. Ik vind het leuk om sociaal bezig zijn met mensen. Daardoor bouw ik veel sociale contacten op in de maatschappij, en houd ik mijzelf geestelijk gezond.

 

Stefan Poelman

Mijn naam is Stefan Poelman in 1955 geboren en opgegroeid in Twente. In deze streek van Nederland stond en staat het NOABERschap hoog in het vaandel. Elkaar zien, spreken, helpen en betrokkenheid op elkaar waren kenmerken in mijn opvoeding. Het nut van gemeenschapszin heb ik van zeer nabij meegemaakt. In mijn latere werk als manager bij een zorginstelling, en als inwoner van de woonkern Odijk, heb ik geprobeerd deze kernwaarden zo veel mogelijk uit te dragen. Er zijn voor elkaar en samen bouwen aan een levendige en betrokken gemeenschap zijn voor mij redenen om mij in te zetten voor het sociale gezicht van de gemeente Bunnik.

Direct Contact met de Adviesraad Sociaal Domein