De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit ongeveer 10 inwoners van de gemeente Bunnik. Iedereen brengt haar of zijn eigen deskundigheid mee, vanuit eigen ervaringen, of vanuit werk of opleiding.

Waarom zit ik in de Adviesraad Sociaal Domein?

Annie Solf

Ik heb tot 2016 gewerkt als verpleeghuisarts. Nu werk ik als vrijwilliger bij Bunninchem en de Protestantse gemeente in Bunnik, en ik ben coördinator van de taalcoaches bij Vluchtelingenwerk Samenspraak. Met mijn ervaring als verpleeghuisarts en vrijwilliger lever ik een zinvolle bijdrage aan de Adviesraad Sociaal domein. Ik help graag mee om de gemeente Bunnik te informeren over het effect van het beleid op de bewoners van Bunnik, en in mijn geval speciaal ouderen en vluchtelingen.

Els Voorhorst

Zowel in mijn persoonlijk leven als in mijn werk als coach-counseler heb ik soms te maken met misverstanden en obstakels voor mensen die gebruik maken van de WMO.  Als kerngroeplid van het plan Vitaal en gelukkig in Werkhoven, Odijk en Bunnik werd ik me er steeds meer van bewust hoe het belangrijk is dat iedereen die gebruik wil maken  van de voorzieningen van de WMO ook de juiste weg kan vinden en gehoord wordt. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wil ik daaraan mijn steentje bijdragen.

Tineke van Weerdenburg

Ik wil graag ook een inbreng in de ASD leveren vanuit Werkhoven waar ik al bijna 40 jaar woon. Ik heb gewerkt in de financiële sector. Als vrijwilliger ben ik penningmeester bij de RK Kerk in Werkhoven en ik draai mee met het Bunnik aan zet (BAZ) fonds om burgerinitiatieven te beoordelen. Ook ben ik actief als mantelzorger.

Stefan Poelman

Mijn naam is Stefan Poelman in 1955 geboren en opgegroeid in Twente. In deze streek van Nederland stond en staat het NOABERschap hoog in het vaandel.
Elkaar zien, spreken, helpen en betrokkenheid op elkaar waren kenmerken in mijn opvoeding. Het nut van gemeenschapszin heb ik van zeer nabij meegemaakt.  In mijn latere werk als manager bij een zorginstelling, en als inwoner van de woonkern Odijk, heb ik geprobeerd deze kernwaarden zo veel mogelijk uit te dragen. Er zijn voor elkaar en samen bouwen aan een levendige en betrokken gemeenschap zijn voor mij redenen om mij in te zetten voor het sociale gezicht van de gemeente Bunnik.

Thea Schipper

Ik vind het fijn en leuk om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het sociaal domein in de gemeente Bunnik. Dat heb ik eerder gedaan als raadslid, en nu meer vanuit het cliëntperspectief in de Adviesraad Sociaal Domein.
De gemeente Bunnik wil maatwerk leveren met een lokale aanpak in de dorpen. De Adviesraad Sociaal Domein denkt graag mee om dit in de praktijk nog meer gestalte te geven, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de inwoners. Eigen kracht van inwoners, met een steuntje in de rug: dat spreekt mij aan en daar ga ik voor.

Astrid van de Stijl

even voorstellen.
Sinds januari ben ik lid van de Asd. Na 16 jaar raadslid in Bunnik ben ik na de verkiezingen van maart 2022 gestopt. In deze raads periode heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met wat er speelt op het terrein van het Sociaal Domein. In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning op meerdere onderdelen aangepast en dat heeft ook invloed gehad op de inwoners van Bunnik. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan als raadslid in Bunnik wil ik als Asd lid inbrengen.

Direct Contact met de Adviesraad Sociaal Domein