januari 7


Reactie van Adviesraad Sociaal Domein t.a.v. het bestuur van Krachtig Kromme Rijn

Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein tav het bericht van het bestuur van Krachtig Kromme Rijn om de stichting op te heffen
Bunnik, 7 januari 2019
Geacht college,
Ons verontrustende bericht dat het bestuur van Krachtig Kromme Rijn heeft besloten de stichting op te heffen, omdat zij geen zichtbare waarde zien van hun werk. Met name de doelstellingen van een ontmoetingsruimte en structurele verbindingen tussen de variëteit aan vrijwilligersclubs in Bunnik kunnen zij niet behalen.
Dit levert ons enkele prangende vragen op.
Het college draagt burgerparticipatie hoog in het vaandel. U vindt ons daarbij aan uw zijde.In het jaarplan dat wij onlangs met wethouders hebben besproken, hebben wij concrete ideeën opgenomen over de wijze waarop een gemeente de dialoog met haar op een serieuze en constructieve manier kan aanpakken. Wij voegen het jaarplan nogmaals ter informatie bij.
De vragen die ons bezighouden zijn:
• Hoe vertaalt het college zijn goede voornemens in concreet beleid en
• Hoe verklaart u dat het beleid niet voldoende stimulerend en ondersteunend heeft uitgepakt naar Krachtige Kromme Rijn?
• Hoe denkt het college de burgerparticipatie dan wel tot zichtbare resultaten te laten leiden?

Daarnaast maken wij ons grote zorgen over het wegvallen van een waardevolle organisatie als Krachtig Kromme Rijn.Naar onze mening heeft een gemeente belang bij een sterke tegenmacht in het sociaal domein. Vanzelfsprekend is het aan de gemeente (politiek) om in het sociaal domein zijn visie en doelen te formuleren. Voor de uitvoering is het echter belangrijk een kracht te organiseren die vanuit een positieve kritische aandacht vraagt voor wat in de praktijk is. Wij denken dat Krachtige Kromme Rijn die de afgelopen jaren heeft vervuld en met kennis en kunde vorm wordt gegeven aan een activiteitenaanbod op Bunnikse schaal. Daarmee draagt Krachtig Kromme Rijn bij om het gevoerde beleid in de praktijk van Bunnik tot het gewenste effect voor inwoners te vertalen.
Wij maken ons zorgen hoe het nu verder moet met de uitvoering van mooie initiatieven zoals de Zomerschool en ook het onlangs uitgebrachte Vitaal en gelukkig, waarover wij u separaat hebben verbeterd.
• Hoe gaat de gemeente borgen dat deze initiatieven kunnen groeien en bloeien?

Tot slot is het zeer betreurenswaardig dat het niet gelukt is invulling te geven aan een ontmoetingscentrum in Bunnik, zoals Odijk dat heeft in het Dorpshuis. Nu Krachtig Kromme Rijn het niet voor elkaar heeft gekregen, vragen wij het college:
• hoe gaat de gemeente de al lang gekoesterde wens van een alternatief ontmoetingscentrum voor de Churchillhal in vervulling brengen?

Een ambitie die vooral belangrijk is voor het verbinden van mensen, meer betrokkenheid op elkaar, zodat eenzaamheid minder kans krijgt. Ook een topprioriteit voor uw college.
Wij horen graag uw reactie op bovenstaande vragen.
Hartelijke groet,
ACM Meijer,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

Ook interessante adviezen zijn: