De Adviesraad Sociaal Domein vergadert eens per maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt aanwezig zijn. Wel graag van te voren zelfs aanmelden. De verslagen op site zijn verkorte verslagen de handige onderwerpen van een vergadering zijn beschreven. Voor de volledige notulen kunt u contact opnemen met de ASD.

De vergaderdata in 2021 zijn: 20 januari, 17 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 21 juli, 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december. 

 

Korte impressie van de vergadering van de ASD van 19 mei 2021.


Deze vergadering vond, vanwege Corona, wederom via beeldverbinding plaats
.

 
Gesproken werd onder meer over groepswonen voor ouderen en anderen. Een advies dat de ASD uitgebracht had over dit thema in februari 2020 is zeer relevant voor de nieuw geplande wijk met 1200 woningen in Odijk West. Ook het Groentje besteedde er deze week aandacht aan. De ASD is voornemens hier nog een aanvullend advies over uit te brengen met tips over de optimalisering van het concept.
Daarnaast werd gesproken over de thema’s jeugdhulp en mantelzorgondersteuning en over een onderzoek dat gehouden wordt over de samenwerking tussen welzijnsorganisaties.


Direct Contact met de Adviesraad Sociaal Domein

Click to listen highlighted text!