De Adviesraad Sociaal Domein vergadert eens per maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt aanwezig zijn. Wel graag van tevoren zelf aanmelden. De verslagen op site zijn korte impressies van de betreffende vergaderingen.  Voor de volledige notulen kunt u contact opnemen met de ASD.

Vergaderschema 2023 (3e dinsdag van de maand):  24 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 23 mei, 12 september, 24 oktober, 21 november en 19 december.

Korte impressie van de ASD vergadering van 18 April 2023

Deze asd vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Bunnik.
Met de vacature van Voorzitter zal deze functie worden ingenomen door de leden van de ASD bij toerbeurt.


Stefan Poelman opende als voorzitter de vergadering

Namens de gemeente Sociaal Domein was Madeleine Borst aangeschoven. Zij beantwoorde een aantal vragen die door de leden van de adviesraad aan de gemeente werden gesteld betreffende het domeinplan.
Marieke van Koningslow kwam namens de voedselbank vertellen welke werkzaamheden deze organisatie verricht binnen de regio van de krommerijnstreek. Ook vertelde zij waar de mensen terecht kunnen en hoe de procedure via het CvE precies werkt.
Verder werden er enige lopende zaken besproken

Volgende vergadering is 23 Mei 2023 n het gemeente huis.

  

Direct Contact met de Adviesraad Sociaal Domein