De Adviesraad Sociaal Domein vergadert eens per maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt aanwezig zijn. Wel graag van tevoren zelf aanmelden. De verslagen op site zijn korte impressies van de betreffende vergaderingen.  Voor de volledige notulen kunt u contact opnemen met de ASD.

Vergaderschema 2022 (3e woensdag van de maand):  16 februari, 23 maart, 20 april, 18 mei, 21 september, 17 oktober, 15 november.

Korte impressie van de ASD vergadering van 15 november 2022

Deze asd vergadering vindt plaats op dinsdag 15 november in het gemeentehuis.
Er wordt kennis gemaakt met Annelies Tukker; zij is het nieuwe hoofd van de afdeling “Sociaal Domein” van de gemeente.
Ook met haar worden goede afspraken gemaakt over het betrekken van de asd bij beleidskwesties in het sociale domein en de stroomlijning van adviezen.
Na haar vertrek komen gaat het onder meer over de afronding van een advies inzake beschermd wonen, de voorbereiding van een advies inzake de regiotaxi en de regionale afstemming van sommige adviezen. Ook de opvolging van de huidige voorzitter die per 31/12 vertrekt komt aan de orde.
In december zal een aantal asd leden nog verder spreken over de toekomst van de adviesraad.
In 2023 zullen de vergaderingen van de adviesraad voortaan maandelijks op dinsdag plaatsvinden

  

Direct Contact met de Adviesraad Sociaal Domein