De Adviesraad Sociaal Domein vergadert eens per maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt aanwezig zijn. Wel graag van tevoren zelf aanmelden. De verslagen op site zijn korte impressies van de betreffende vergaderingen.  Voor de volledige notulen kunt u contact opnemen met de ASD.

De vergaderdata in 2021 zijn: 20 januari, 17 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december. 

Korte impressie van de vergadering van de asd van 15 december 2021
Deze vergadering vond, vanwege Corona, wederom via beeldverbinding plaats.

In deze vergadering werd doorgepraat over de diverse aspecten van het werkplan 2022 van de asd.
Aandachtspunten daarbij:
-belangrijke voorwaarde om onze taak goed uit te informeren is optimalisering van informatievoorziening vanuit de inwoners maar ook vanuit de gemeente.
-hoe bevorderen we de transitie van de verzorgingsstaat naar een maatschappij met meer redzaamheid, onderlinge zorg, solidariteit en participatie van burgers.

Ook werd gesproken over de obstakels in de openbare ruimte voor rolstoelgebruikers
 

Direct Contact met de Adviesraad Sociaal Domein

Click to listen highlighted text!